Her er en mand, der er glad!

På mødet i Udvalget for Kultur og Fritid skulke vi tage stilling til den nye samarbejdsaftale med Haderslev Sangakademiet, der mødtes vi naturligvis på Sangstationen – det var godt vi fik sikret midlerne i budgettet for nogle år siden, da det Obelske fond planmæssigt trådte ud.

Korene tilknyttet huset har ca. 200 sangere fordelt på en række kor som f. eks. Haderslev Domkirkes Pigekor, Haderslev Drengekor.

Aftalen indeholder 3 temaer:

• sang i bredden: aktiviteter, samarbejde, netværk og kommunikation

•sang i dybden: undervisning og kompetenceudvikling for sangmiljøerne i hele kommunen

• sang i højden: fokus på talentmiljøer og talentarbejde – for bredde og elite

Jeg er glad for at et enigt udvalg for Kultur og Fritid, vil fortsætte samarbejdet.