Kulturudvalget på de skrå brædder.

Det sidste møde i udvalget for Kultur og Fritid inden kommunalvalget blev afholdt hos Forsøgsscenen Haderslev.

Vi indledte med en rundvisning – der var stadig lidt “det gule klubhus” stemning selvom teatermiljøet har indtaget huset.

Vi godkendte nye vedtægter for Vojens Hallerne, regnskab for Teatret Møllen, anlægsbevilling til Banehuset i Sommersted, der også skal godkendes af økonomiudvalget og Byrådet.

Vi godkendte også den nye samarbejdsaftale mellem de Sønderjyske kommuner, der er udvidet i forhold til tidligere. Samt samarbejdsaftale med SG 25 for de kommende 3 år.

Vi besluttede at støtte et nyt initiativ omkring en kulturbus, hvor Teatret Møllen, Kulturhuset Bispen, Kunsthal 6100, Talentcenter Haderslev og Haderslev Musikskole er gået sammen om et transportabelt Kulturværksted.

Vi havde sammen med Landdistriktsudvalget inviteret Naturstyrelsen ind til en orientering omkring hvordan fremtiden ser ud for Pamhule ud fra de politiske beslutninger, der er taget og vil blive taget på Christiansborg.