Se programmet og tilmeld dig her

Landsråd 2024

Velkommen til

Vækst,
Udvikling og
Velfærd

Vækst · Udvikling · Samarbejde

13,0% stemte konservativt
til KV21!

Vækst · Udvikling · Samarbejde

8,8% stemte konservativt
til Europa-
parlamentsvalget!

Nyheder og debat

Det frie valg

Det er vigtigt for os at styrke det frie valg. Derfor arbejder vi for at styrke og understøtte det frie valg, hvor det er muligt.

Børn og unge

Børn og unge er en af Haderslev Kommunes kerneopgaver.

Vi skal sikre at vi får udviklet nogle robuste børn, der kan møde det liv der kommer og blive grundlaget for samfundet i fremtiden.

Her er vores foreningsliv en aktiv medspiller, de er med til at binde vores unge sammen, udvikle dem, give dem modstand og sejre – alt det der skal til for at udvikle robuste børn.

Vi skal udvikle børn ud fra deres forudsætninger og her vil der være meget forskel, på hvor meget hjælp og vejledning de enkelte barn og familie har brug for.

Dette sikrer vi ved at styrke det frie valg hvor familierne vælger de fællesskaber de vil indgå i. Vi respekterer om familien vælger at bruge et kommunalt eller privat tilbud.

Det er vigtigt at vi sikrer at Haderslev Kommune tilbyder gode institutioner og skoler.

Ældreområdet

Ældreområdet er en af Haderslev Kommunes kerneområder.

Vi ved at dette område vokser i de kommende år – vi får flere ældre, der også bliver ældre. Det er dejligt, det skaber samtidigt nye opgaver og muligheder. Vi skal derfor de på hvordan vi kan skabe stærke fællesskaber for ældre. Det kan være gennem foreningslivet men også gennem forskellige boligformer som f.eks. seniorboliger. Disse fællesskaber skal være med til at sikre det gode ældreliv hvor vi har et fælles ansvar for at hjælpe hinanden.

Det er vigtigt at vi sikrer en reel og kvalificeret pleje til vores borgere. Dette kan kun lykkes hvis Haderslev Kommune har et stærkt tilbud suppleret med gode private udbydere.

Vi mener at det er vigtigt at de ældre har reelle valgmuligheder ud fra den enkeltes behov. Derfor er der også behov for flere udbydere af f.eks. mad, hjemmehjælp eller plejeboliger.

Levende erhvervsliv

Det er vigtigt at vi har et stærkt og levende erhvervsliv.

Det er vores erhvervsliv, der skaber den velstand som skal finansiere vores velfærd. Derfor er det afgørende at vi sikrer rammerne for at vores virksomheder kan vækste, øge omsætningen og skabe nye arbejdspladser.

Haderslev Kommunes rolle her er at sikre en god dialog med virksomhederne og løbende sikre gode rammer for vores virksomheder uanset om det er private eller offentlige.

Aktivt fritidsliv

Haderslev Kommune skal skabe rammerne og fundamentet for at du har et bredt udvalg af fritidsaktiviteter.

Haderslev Kommune driver mange faciliteter og støtter mange faciliteter, der er drevet af foreninger og er løbende med i udviklingen af disse.

De fleste aktiviteter er drevet af vores foreninger. Vi har et fantastisk foreningsliv, der spænder over alt fra spejdere, musik, teater, kunstforeninger, historiske arkiver til de mange idrætsforeninger om det er inden for fodbold, håndbold, gymnastik, badminton, volley, skatere, BMX, Mountainbike, speedway, gokart og mange mange flere.

Den næste store investering vi skal tage er svømmefaciliteter i Haderslev by.

Økonomisk frihed

Haderslev Kommune har en stor gældsbyrde på over 500 mio kr. Vi har arbejdet målrette mod at nedbringe gældsbyrden over de seneste 8 år, for netop at sikre økonomisk frihed til kommunen.

Haderslev Kommunes renter og afdrag er på mere end 60 mio kr. om året – penge vi kunne have brugt på udvikling, velfærd og skattenedsættelser.

Poul Schlüter

“Der er ikke noget der er vigtigere end kunst og kærlighed”

Et aktivt kultur og fritidsliv!

Der er sat gang i og styrket fritidsfacilieter, som f.eks. udvidelsen af Banehuset i Sommersted, det Blå Foreningshus på havnen, Gram Motorikcenter, Starup Kultur- og Fritidscenter, Fjelstrup Kultur- og Idrætscenter, kunstgræsbaner i Vojens og Haderslev og meget meget mere.

Den kommunale gældsbyrde

Det borgerlige flertal har målrettet nedbragt den kommunale gældsbyrde over de seneste 2 perioder.

Kom med på holdet - bliv medlem

Trin 1 af 3