Sundhed

Sundhed og unge

Kommunens sundhedsopgaver skal være med til at sætte fokus på lokal sundhedsfremme, så vi på længere sigt kan øge folkesundheden.

Her spiller foreningslivet en vigtig rolle, da det styrker såvel det mentale som det fysiske helbred. Herudover sker der en almen dannelse og det giver en bedre forståelse for ansvaret for fællesskabet.

Sundhedsplejeafsnittets mange aktiviteter skal koordineres i samarbejde med familier, dagpleje, daginstitutioner, skoler, fritidsordninger mv.

Der skal ske en fortsat udvikling af sundhedsundervisningen samt udvikling af skolernes sundhedspolitik. Der skal ske en løbende evaluering af de nye sundhedstiltag.

Aktiviteternes succes kan kun gennemføres med forældrenes involvering og medansvar.

Sundhed og ældre

Haderslev Kommune bør have konstant fokus på, at madpriserne er rimelige. Det Konservative Folkeparti mener, at de nuværende priser bør kunne reduceres.

For at sikre, at de ældre har mulighed for at være aktive både socialt og fysisk, skal der tilbydes betalt (helt eller delvis) kollektiv trafik til de ældre.

Vi vil sikre en kommunal påvirkning af regionsrådet, så man i forbindelse med vort nærområde på skadesiden arbejder for nærhed og tryghed.

Efter COVID-19

Efter COVID-19 pandemien har vi brug for en tværgående og tværfaglig indsats for såvel den mentale som den fysiske sundhed og trivsel. Det bliver løftet i 2021, men vil også trække spor ind i de kommende år.

Det gælder:

  • De nybagte familier, børn, unge og ældre har været uden for social kontakt igennem længere tid, er det en stor kommunal opgave at støtte reetableringen af en god og tryg start for alle. 
  • De nybagte forældre og de tilbud, som gør sig gældende såsom mødregrupper, forældregrupper osv.
  • Børn og unges tilbagevenden til daginstitutioner, børnehaver, skoler, ungdomsuddannelser, foreningsliv osv. 
  • Ældre mennesker, som ikke har kunnet deltage i sociale aktiviteter eller kunne få besøg af deres familier.