Klima

Klimaudfordringen er i fokus. Haderslev Kommune skal naturligt yde sit bidrag med kloge beslutninger.

Vi ser positivt på alternative energikilder, når de kan fungere med omgivelserne. Der bør kunne produceres mere energi i Haderslev Kommune, end kommunens borgere og virksomheder forbruger.

Vi skal have fokus på optimering af anvendelse af energi, så vi kun bruger den energi der er nødvendigt. Et klassisk eksempel er skiftet til LED-lys, der har givet bedre miljø, lavere forbrug – og endda et bedre serviceniveau.

Vi skal derfor have en progressiv tilgang til energiforbruget i de kommunale bygninger.

Vi skal også tænke på samarbejde med såvel private borgere som virksomheder i denne forbindelse. – Et godt eksempel er Haderslev Fjernvarmes udvidelse af forsyningsområdet.

Vores tilgang er derfor positiv overfor f.eks. biogas, solceller og andre energikilder. Vindmøller bør være til havs, vi tror derfor ikke på vindmølleprojekter på land.

Vi skal huske, at der er forskel på klima og miljø, de 2 begreber blandes ofte.

Vi skal have lavet en lokal klimaplan, her indgår Haderslev Kommune i DK2020.