Vækst

Haderslev Kommune bør opstille klare og visionære vækstmål inden for tilflytningen i relation til befolkningsudviklingen og udviklingen af erhvervslivet.

Vi foreslår, at vi i den kommende valgperiode har en ambition om, at Haderslev Kommune skal vokse med 500 borgere om året fra knap 56.000 indbyggere i dag og til 58.000 den 1. januar 2026.

Vi mener, at vi skal have opstillet klare udviklingsmål for erhvervslivets udvikling. Disse mål bør opstilles af erhvervslivets med udgangspunkt i Haderslev Erhvervsråd (HER).

Vi tænker også på vækst i forhold til den offentlige sektor. Da vi tror på, at tillid til de enkelte institutioner og frihed til, at beslutninger kan tages på institutionsniveau, om muligt, kan give vækst i form af bedre tilbud for den enkelte elev, ældre, plejehjemsbeboer, borger m.v. Det vil også give bedre udbytte af skattekronerne.