Levende erhvervsliv

Det er vigtigt med et levende erhvervsliv, hvor virksomhederne har rammerne til at sikre udvikling.

Erhverv.

De eksisterende erhvervsvirksomheder skal ligestilles med nye virksomheder og dermed have de samme vilkår og muligheder for at udvikle sig i kommunen.

Koncentration af erhvervsudviklingen for de tunge erhverv omkring Hammelev erhvervspark og markedsføringen af dette område fortsættes og forstærkes. At planforholdene muliggør størst mulig synlighed af erhvervsbebyggelsen fra motorvejen.

Der skal fortsat være mulighed for udbygning i eksisterende erhvervsområder i og omkring Gram, Haderslev og Vojens.

Lokalplaner må ikke være mere restriktive end højst nødvendige for områdets helhed.

Haderslev Erhvervsråd – HER.

Haderslev Kommune og HER skal indgå i et langt tættere samarbejde omkring udvikling af vores eksisterende erhvervsliv. Det kan være styrkelse af virksomhedernes strategiske udvikling f.eks. gennem bestyrelse/Advisory Board, skalering, konsolidering. HER skal være deltager i skabelse af en proaktiv vækst dagsorden, hvor der skal tiltrækkes såvel private som offentlige arbejdspladser.

HER skal proaktivt udvikle fremtidens erhvervsliv ved at understøtte innovation og iværksætteri, og agere som en professionel sparringspartner for nyetablerede virksomheder.

HER er det naturlige omdrejningspunkt for erhvervs- og handelslivet og turismeindsatsen.

Vi skal opstille 3 klare mål i samarbejde med HER og sikre rammerne for at de kan realiseres.

Konkurrenceudsættelse/Udlicitering/Indkøb.

Egnede kommunale opgaver skal bringes i konkurrenceudsættelse, udlicitering og kontraktstyring.

Målet hermed er at opnå samme eller bedre service med reducerede omkostninger.

I den forbindelse er det vigtigt, at kommunen bevarer medarbejdere med stor faglig indsigt på de enkelte fagområder til både at beskrive opgaverne og til at kontrollere, at den aftalte ydelse leveres fagligt og økonomisk optimalt.

Haderslev Kommune skal give lokale virksomheder mulighed for at byde ind på opgaver, men udvælge det bedste bud ud fra f.eks. pris og kvalitet.

Det er vigtigt, at lokale virksomheder sikres adgang til at deltage i licitationer og ved konkurrenceudsættelse. Her skal Haderslev Kommune og HER sikre, at virksomhederne er orienterede om de opgaver, der er på vej i offentligt regi, det kan være ved Haderslev Kommune, institutioner, Provas o. lign.