Turisme og handel

Detailhandel og turisme hænger tæt sammen og er en vigtig del af vores erhvervsliv i kommunen.

Handel.

Detailhandlen skal koncentreres i hovedbyen Haderslev samt centerbyerne Gram, Vojens. Der skal være mulighed for at etablere sig i lokalbyerne med f.eks. en nærbutik.

Udendørs cafepladser(stationære) bør nyde fremme.

Handelslivet i hoved- og centerbyerne skal understøttes bedst muligt. Haderslev skal udvikle sig som kommunens forretningsmæssige centrum. Dette kan gøres ved, at der etableres rammer for kulturelle og underholdende aktiviteter af enhver art i Haderslev bycentrum.

Turisme.

Haderslev Kommunes beliggenhed ved strand, skov og dam skal udnyttes til at fremme kommunen som turistmål gennem en styrket markedsføring, en markedsføring som også omfatter den store mængde af gamle og bevaringsværdige middelalderhuse i de hyggelige miljøer.

Vi arbejder positivt for at vores Campingpladser kan udvikles. Vi ser positivt på udvidelse af sommerhusområderne. Vi ser gerne at Hotelkapaciteten styrkes.

Fokus på Blå flag ved vore strande.

Alle offentlige toiletter skal være ulåst, evt. med betalingsløsning (rengøring skal foregå).

Der bør i samarbejde med private aktører etableres pladser med nødvendige faciliteter, hvor turister i mobilhomes kan overnatte.