Velfærd med frie valg

Det er vigtigt for det Konservative Folkeparti at sikre det frie valg – også på velfærdsområdet.

Haderslev kommune skal som udgangspunkt selv varetage kerneydelser i form af børnepasning, skoler og ældreområde, som dermed skal forblive på kommunale hænder. Vi ønsker at sikre borgernes frie valg ved f.eks. private dagplejere, private- og frie skoler samt private plejecentre.

Folkeskolen
Vi prioriterer en god folkeskole sammen med, at vi respekterer forældrenes frie valg af skole, om den er offentlig eller privat.

Handicapområdet
Det bør være Haderslev Kommunes primære mål at hjælpe handicappede til et værdigt liv, hvor borgeren videst muligt er selvhjulpet. Haderslev Kommune yder en indsats for borgerne, der hvor dette ikke kan lade sig gøre. Haderslev Kommune bør inden for lovens rammer tage udgangspunkt i den enkelte borgers forhold.

Socialområdet
Vi skal aktivere civilsamfundet i samarbejdet omkring børnene, det kan være Mentorbarn, Børns Voksenvenner og Julemærkehjemmet.

Vi arbejder for en øget brug af slægtsanbringelser, hvis børn skal anbringes.

Voksenområdet
Vi vil arbejde for at bevare og udvikle klippekortsordningen, der giver de visiterede ældre mulighed for at prioritere de ting, der er vigtige for dem. Her kan den ældre vælge, om man f.eks. ønsker en tur til frisøren, en gåtur eller om man vil ’spare op’ til en udflugt.

Vi ønsker de ældre længst muligt i eget/egnet hjem og tilstræber, at den daglige hjemmehjælp er fordelt på så få personer som muligt. Der bør arbejdes med hjemmehjælperteams omkring den enkelte ældre medborger, således at medborgeren føler sig tryg ved den kommunale pleje.