Ældre

Vi vil arbejde for at bevare og udvikle klippekortsordningen, der giver de visiterede ældre mulighed for at prioritere de ting, der er vigtige for dem. Her kan den ældre vælge, om man f.eks. ønsker en tur til frisøren, en gåtur eller om man vil ’spare op’ til en udflugt.

Vi ønsker de ældre længst muligt i eget/egnet hjem og tilstræber, at den daglige hjemmehjælp er fordelt på så få personer som muligt. Der bør arbejdes med hjemmehjælperteams omkring den enkelte ældre medborger, således at medborgeren føler sig tryg ved den kommunale pleje.

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for en pasningsgaranti til de ældre, der har brug herfor.

Plejehjemmene skal være med grønne udendørs opholds områder, og om vinteren med en ”grøn” vinterhave.

Beboerne, bør så vidt det er muligt, jævnligt have mulighed/tilbydes udendørs gå- eller køretur i området. Dette kan ske i samarbejde med frivillige.

På plejehjemmet placeres ”ligeværdige” beboere i samme afsnit for størst mulig kontakt og positivt samvær i dagligdagen.

Madordningen skal fortsat være fleksibel og løbende kontrolleres i samarbejde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Kommunen. Der bør ses på, om der kan skabes en bedre balance imellem madpriserne på henholdsvis plejecentrene og værestederne.

Frivillige grupper, pårørenderåd, selvhjælpsgrupper, besøgsvenner, telefonkæder mv. skal støttes og bakkes op i deres arbejde. Her skal samarbejdet med foreningerne styrkes således, at borgerne kender tilbuddene og kommer afsted.

Haderslev Kommune og ældresagen bør arbejde tæt sammen, da vi sammen kan tilbyde sociale aktiviteter både fysisk og psykisk til de ældre og handicappede mennesker i Haderslev Kommune.

Vi ønsker at hjælpe ældre til at være mere sikre i en digital hverdag, hvor anvendelse af NemId og e-boks anvendes i kommunikationen fra myndighederne fra borgerne. Her bør vi løbende styrke, at de borgere der ønsker kendskab og uddannelse i disse redskaber, hjælpes. Borgere, der ikke kan anvende disse medier, skal fortsat kunne fritages.