Udvikling

Vi har en naturlig respekt for vores baggrund og identitet, men vi skal også turde sætte initiativer i gang. Haderslev Kommune skal ikke være bange for udvikling.

Vi skal være nysgerrig på nye tiltag, der kan skabe vækst og udvikling.

Det er vigtigt at der løbende sker udvikling i vores kommune.

Vi skal udvikle Haderslev Kommune som virksomhed for at udvikle den velfærd, der forventes og for at kunne møde de nye udfordringer der kommer.

Vi skal udvikle rammerne for vores erhvervsliv, så de kan udvikle sig og skabe nye arbejdspladser.

Vi skal udvikle vores byer så der løbende er interessante boliger, der møder tidens krav.

– Vi skal stille spørgsmålet – ”Hvad er vi bange for?”