Så tæt på nytår

🚀🎇🎇Så tæt på nytår, der markerer afslutningen på det gamle år og indgangen til det nye.

Denne gang er det også afslutningen på en byrådsperiode og indledning på en ny.
Jeg har haft fornøjelsen af at være formand for et engageret og herligt udvalg for Kultur og Fritid💚💚💚

Vi har med udgangspunkt i kultur- og fritidspolitikken arbejdet bl.a. med, hvordan kommunen bliver en attraktiv bosætningskommune med kultur, fritids- og idrætslivet, herunder foreningslivet og institutionerne, som løftestang.

Vi har nået mange ting i samarbejde🤝 med andre lokalt, regionalt og nationalt.
Vi har været det første udvalg for området, der arbejdede med fire samvirker og Fællesrådet.
Vi har understøttet, taget initiativ til eller været arrangør af en række væsentlige begivenheder og events, herunder;
*Den årlige Award for foreningslivet på områderne kultur, fritid og idræt
*Markeringen af Genforeningen 2020
*DM i Mountain Bike Marathon 2021🚵
*VM i Mountain Bike Marathon 2022🚵‍♀️
*Tour De France 2022 – 3. Etape kører gennem Haderslev Kommune🚴‍♂️
*Kultursamvirkets Kulturtræf🎨🖼
*Kløften Festival, Høtte i Vojens, Æ Pins ́Mærken🎶
Af særlige drøftelser, tiltag og fokuspunkter kan nævnes;
*Der er indgået en ny Kulturaftale med Trekantområdet Danmark
*Der er indgået ny kulturaftale Sønderjylland / Schleswig
*Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg (de 4 sønderjyske kommuner) har fået flere midler
og ny pulje til udvikling af det kulturelle mellemkommunale samarbejde
*Udvalget har præget den Dynamiske ungestrategi og har sammen med UBF, afholdt
temadrøftelse om unge. Arbejdet med fokus på at være relevant for de unge pågår aktuelt og
fokus handler om at styrke ungdomskulturen og miljøerne i både by og på landet
*Udvalget har bidraget til politiske pejlemærker på sundhedsområdet
*Der har været flere drøftelser om det organiserede foreningsliv kontra de mere
selvorganiserede grupperinger og om, hvordan man bedst understøtter begge dele og dermed flere borgere
*Udvalget har fokus på pige- / kvinde indsatser – særligt vedrørende fodbold
*Der har været fokus på at sikre endnu bedre udnyttelse af faciliteterne på og ved Sydbank Park
*Der har gennem hele perioden været arbejdet med renoverings- og facilitetspulje for at sikre relevante og tidssvarende faciliteter for forenings- og institutionslivet
*Mulighederne for en eventuel udbygning af svømmefaciliteterne i Haderslev Kommune undersøges
*Der sonderes på muligheden for forsøg med lokale selvstyrehaller
*Der er udarbejdet en kunstbanestrategi for Haderslev Kommune
*Udvalget er optaget af sundhed og forebyggelse i relation til foreningsaktiviteter, herunder
ensomhed og mental sundhed. Der er skabt initiativer særligt målrettet 65+ segmentet
*Der er taget initiativ til pulje der skal sikre øget medlemstiltrækning til foreningslivet
*De Kultur- og fritidscentre der er placeret i landdistrikterne i Haderslev Kommune og som
primært agerer som fælleshuse for de lokale fællesskaber, er overdraget til
Landdistriktsudvalget
*Der er vurderet på mulighederne for at være nationalstadion for kvindelandsholdet og for
herrernes U-21 landshold.
*Der er vurderet på kvindernes EM i 2025 (WEURO 2025) og VM for kvindefodbold i 2027
*Der er etableret en ny tilskudsordning for de selvejende haller
*Videreførelse af Slesvigske Vognsamling (vedtaget på det nye budgetforliget)
*Der er bevilget midler til ny hal og projektet ”Starup Idræts- og Kulturcenter”
*Der er afsat midler til ud- og nybyggeri i forbindelse med Fjelstrup Kultur- og Idrætscenter
*Det Blå Foreningshus ved Haderslev Fjord etableres
*Der er bygget nye ende tribuner på Sydbank Park
*Der er indgået ny samarbejds- og ydelsesaftale med Kart Racing Vojens
*Der arbejdes mod en ny samarbejdsaftale med Haderslev Sangakademi
*Der er indgået nye aftaler med SønderjyskE Elitesport og Fodbold (Frøs Arena, Sydbank Park)
*Gram Motorikcenter er om- og tilbygget med motorikcenter, bibliotek og daginstitution
*Der er i samarbejde med de tre andre sønderjyske kommuner bygget nyt museumsmagasin af Museum Sønderjylland (Åbenrå)
*Der er indgået en ny banebrydende samarbejdsaftale med den selvejende institution Kunsthal6100
*Det Røde Vandtårn er delvis renoveret
*Der er indgået nye aftaler med Speed1way vedrørende Vojens Speedwaycenter
*Banehuset i Sommersted udbygges som spillested og fælleshus
*Der har i perioden været forsøg med drift af en ny kulturinstitution – SG 25
*Skrydstrup Kultur- og Fritidscenter er udbygget med nye faciliteter
*Der er indgået ny aftale med Vojens Kultur- og Musikhus
*En ny Samarbejdsaftale om ishockey, herunder landsholdsophold, er indgået med Dansk Ishockey Union
*Der er udarbejdet en ny samarbejdsaftale med Tørning Mølle
*Permanentgørelse af talentklasser er blevet prioriteret af både UKF og UBF (vedtaget på det
nye budgetforliget)
*Der er indgået en Velfærdsalliance med DBU der bl.a. sikrer samarbejde mellem jobcenter og Haderslev Fodboldklub
*Der er indgået en ny egnsteateraftale med den selvejende institution Teatret Møllen
*Der arbejdes frem mod en ny udviklingsplan for Haderslev Idrætscenter
*Der er indgået samarbejde med 15 andre kommuner om udvikling af Hærvejen –
Hærvejsprojektet er placeret i både UKF og LDU
*Der er etableret hjælpepakke jævnfør Corona til foreningslivet
*Der er indgået ny samarbejdsaftale med den selvejende institution StreetDome
*Der er lavet en ny samarbejdsaftale med Sct. Georgs Gilderne
*Der etableres en ny kunstgræsbane i Sydbyen
*Der er indgået nye samarbejds- og økonomiaftaler med Museum Sønderjylland
*To nye kunstgræsbaner ved HIC samt helhedsplan for boldbaner ved Haderslev Idrætscenter
(vedtaget på det nye budgetforliget)
*Drift af en ny hal i Starup Idræts- og Kulturcenter (vedtaget på det nye budgetforliget)
*Forbedring af parkeringspladser i hele Haderslev Kommune (vedtaget på det nye
budgetforliget)
*Formidlings- og magasinbygning på Kløvervej 87B (vedtaget på det nye budgetforliget)
*Skovbybanen opsætning af airfence (vedtaget på det nye budgetforliget)
*Forbedring af loftsisolering/lydregulering ved StreetDome (vedtaget på det nye budgetforliget)
*Vojens Hallerne – forbedring af tekniske installationer for 1,2 mio. (vedtaget på det nye budgetforliget)
*Vojens Speedway tilføjelse af en mobiltribune (vedtaget på det nye budgetforliget