2 år som formand for Kulturregion Sønderjylland-Slesvig er planmæssigt slut.

Det har været 2 spændende år hvor vi har 2 stærke samarbejder Kulturaftalen og KursKultur 2.0.

Her er rytmen at formandskabet skifter hvert andet år med hhv. dansk formand og tysk næstformand og omvendt.

Det glæder mig at Erik Kennels fra Sild er ny formand og René Andersen fra Tønder er ny næstformand.

Vi har opnået flere ting i perioden:

KursKultur 2.0 er et EU-projekt, der finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. KursKultur 2.0. dansk-tyske mikroprojekter og styrker det gensidige kendskab til nabosprog og kultur på tværs af grænsen. Her er med andre ord midler til at understøtte projekter der kan sikre mødet over grænsen. Her har vi i Haderslev Kommune været alt for passive i at bruge denne mulighed i mange år. Derfor har det naturligt været et indsatsområde for Haderslev Kommune i de sidste par år – og det skal det fortsat være.

Haderslev Kommune er gået fra nærmest 0 kr i hentede midler fra Intereg støttede projekter til næsten 1 mio. kr på det seneste bevillingsmøde hvor aktører fra Haderslev er medansøgere.

Her gik der penge til så forskellige projekter som Kunsthal 6100 og Onsdagskollektivets samarbejdsprojekt ”portræt af Haderslev”, Cantabiles samarbejdsprojekt ”Sommerbarok”, Ehlers Samlingen – en del af Historie Haderslevs samarbejdsprojekt ”Transformation i ler” og Haderslev Kommunes samarbejdsprojekt ”Stop-Motion og animation”.

Vi skal også være bedre til at udnytte mulighederne i vores skoler, da der her er mulighed for at søge transport tilskud til f.eks. en dansk skoleklasse der arbejder med demokrati, og som i den forbindelse vil besøge den tidligere KZ-lejr i Husum, eller i historieholdet der arbejder med Vikingetiden har muligheden for at besøge Dannevirke. Det er en gave vi glemmer at bruge!

– se mere på kulturfokus.dk

Vi har forhandlet en ny kulturaftale på plads og dermed fortsættelse af samarbejdet over grænsen. Det er en unik aftale, da vi er det eneste samarbejde hvor kulturaftalen involverer kommuner fra den anden side af grænsen. Her har vi indgået et nyt samarbejde for 2021-2024, hvor der er fælles initiativer og lokale forsøgsprojekter. Her har vi lokalt i Haderslev satset på et forsøgsprojekt i samarbejde med Haderslev Sangakademi omkring projektet ”Sange bygger broer”.

KursKultur 2.0 udløber 31.12.2022 og her er arbejdet igang med at få det nye Interreg projekt på plads i fuld gang.

Følg Kulturfokus på Facebook for at lære mere og se mulighederne.