Budgetforlig for 2024

Konservative har indgået budgetforlig med Venstre, Radikale Venstre, Slesvigsk Parti, Nye Borgerlige, DF og løsgængeren Thomas Vedsted. Herligt at vores gruppeformand Jannie Boysen Westergaard kunne skrive under på budgetforliget.

👉 Vi fastholder fokus på en grundlæggende sund og robust økonomi – så vi kan møde udfordringer, der kommer – men også plads til at styrke vækst, udvikling  og velfærd i vores kommune..

👉Vi har igen prioriteret økonomi til det specialiserede socialområde, hvor økonomien er presset.

👉Vi har prioriteret midler til de andre store velfærdsområder indenfor Senior- og Sundhed samt Børn- og Familieområderne.

👉Vi har sat nye 5 mio. kr. i 2027 til Erhvervsjord

👉Vi har besluttet at afsætte midler til turismevækstindsatser som udviklingsplanen for Årø og oplevelsescenter Fighterwing i Skrydstrup.

👉Vi skal styrke vores fritidsfaciliteter her er svømmefaciliteter i fokus med styrkelse af svømmefaciliteterne🏊 i Vojens, der skal være klar i 2026 og vi har aftalt at der frem til 2030 afsættet ialt 170 mio. kr. til nye svømmefaciliteter🏊‍♀️ i Haderslev der er allerede afsat 10 mio kr i 2025/2026 og nu 25 mio kr. i 2027.

👉Vi har afsat midler til en række klima- og miljøindsatser samt særligt infrastruktur til havs.

👉Vi vælger at styrke UU-vejledningen.

Vi er tilfredse med budgettet indenfor de givne rammer.