Foreningernes Hus

Vi skal på det kommende møde i kulturudvalget tage stilling til hvad der skal med foreningerne, der bor midlertidigt i den tidligere Hertug Hans Skole.

Det vigtigste for mig er at vi bevarer foreningerne samlet og styrke det fællesskab og synergierne, gerne med flere foreninger.

Her er Hertug Hans Skole en naturlig ramme. Da kommunen ejer bygningerne, de er frie til foreningsdrift. Behovene og kravene er ikke de samme som til skoledrift.

Vi skal derfor have et ordentligt beslutningsgrundlag før vi tager den endelige beslutning.

Foreningerne er glade for at være der det kan du læse om i JV her.