Sidste møde i KB inden sommerferien

Vi havde det sidste møde i KB inden sommerferien i går.

📑Her havde vi en række forskellige sager på dagsordenen, jeg har plukket et par af dem her.

🔔Vi har besluttet tilkendegivelse om at give tilsagn om ydelsesstøtte til HAB til etablering af 10 almene familieboliger🏠Årø,. – normalt vil jeg være meget forsigtig med at give tilsagn til en så lille afdeling. Men jeg tror på at dette kan være med til at styrke den positive udvikling som Årø er i. Der bor lige knap 150 personer på Årø, her vil disse familielejligheder give plads til beboere fra Årø, der vil blive på øen, men fraflytte deres hus. Eller for de, der vil prøve ø-livet, men ikke er klar til at købe et hus på en ø i første omgang.

🔔Vi har vedtaget en række politikker, der giver retning for hvordan vi skal agere og samarbejde som kommune. Det drejer sig om revideret Finasiel politik, Indkøbs- og Udbudspolitik og Erhvervspolitik.

👉Den finansielle politik har til formål at sætte rammen for forvaltning af gæld og formue. Her har vi en forsigtig tilgang, f.eks. må der placeres op til 100 % af formuen i danske stats- og realkreditobligationer men op til 15% i aktier. Det er for at sikre risikospredningen. For gæld arbejdes der efter at opnå lavest mulige rente og mindst mulig kursrisiko. Vi går ikke efter nye aftaler med andre finansielle instrumenter f.eks. SWAP uden godkendelse i Økonomiudvalget – her vil jeg være meget skeptisk, da vi ikke skal tage risici med borgernes penge.

👉Vores indkøbs- og udbudspolitik sætter rammen for vores indkøb, jeg spurgte på vores møde i Økonomiudvalget ind til om man kunne sætte en procent på f.eks. 5, 10 eller 20 procent som kunne købes lokalt. Det må vi desværre ikke pga udbudsreglerne. Vi kan derimod arbejde for at vores lokale leverandører er klædt på til at byde ind på de forskellige offentlige indkøbsaftaler og opgaver der kommer i udbud.

👉Vi fik vedtaget vores nye erhvervspolitik. Jeg glæder mig over, at vi allerede nu kan se at det var rigtigt at etablere Vækst- og Udviklingsudvalget, da kommunen kommer langt tættere på erhvervslivet. Det er vigtigt med et tæt samarbejde🤝 mellem kommune og erhvervsliv gennem Haderslev Erhvervsråd, hvis vi skal ændre vores retning. Så vi kan komme i en positiv udvikling📈 og skabe grundlaget for at kunne løse de store opgaver på velfærdsområdet i fremtiden. Tidligere lå erhvervsområdet under Økonomiudvalget, hvor det ikke fik den nødvendige opmærksomhed.

🔔Tisetby Borger—og Idrætsforening🔥🚴‍♂️ ønsker at ombygge klubhuset, så det passede bedre til foreningens aktiviteter, her har vi tidligere taget stilling til at vi ville overdrage klubhuset til foreningen. Da man kom dybere i arbejdet blev det konstateret at ejerforholdene ikke var helt som præsenteret i sagsfremstillingen, da kommunen ejer hele klubhuset. Derfor måtte vi tage sagen op igen. KB besluttede derfor i går at overdrage klubhuset og en udstykning til foreningen – så kan de komme igang, tak for det.