Vild, vildere, vildest?

Pamhule som urørt skov – var overskriften for borgermødet som Naturstyrelsen havde inviteret til.

Inge Gillesberg gav en introduktion til baggrunden og den aftale som er vedtaget af et smalt flertal i Folketinget. For nuværende drejer det sig om urørt skov, da der ikke er taget stilling til National Naturpark endnu.

Det er interessant, at lytte til fagfolkenes diskussion omkring skovdrift og forvaltning. Hvordan en af fagfolkene gør opmærksom på, at der ikke er en fælles forståelse for hvad urørt skov betyder. Samt at det er kommunikeret alt for dårligt ud til borgerne. Den tidligere Skovridder Carsten Ørnsholdt stillede også spørgsmål til om man ikke kunne kombinere hensynet til biodiversitet og skovdrift, da vi fortsat skal bruge træ – som vi ellers skal hente det andre steder? – det er ikke muligt med den beslutning, der er taget.

Brugerne i skoven var bredt repræsenteret af borgere, ryttere, Hoptrup Marstrup UIF MTB, HTF, Friluftsrådet mm. – der alle har en interesse i at skoven kan benyttes ud fra deres forskellige behov.

Hvad tænker jeg om dette? – vi skal tage ansvaret for vores natur og omgivelser, men vi skal også finde plads til at vores friluftsliv for vandrere, ryttere, MTB’ere, orienteringsløbere osv.

Brugerne er også en del af naturformidlingen og interessen. Det må kunne lade sig gøre at vi kan finde en balance, hvor der er passes på vores natur og vi samtidigt også kan bruge naturen med lidt sund fornuft.

Statsskoven har nu 6 år til at klargøre skoven til urørt skov.

Jeg vil tro vi var omkring 50 deltagere, som blev lidt klogere og afklaret om det der er besluttet og hvad der kommer.