Den grønne dagsorden!

Vi har møde i kommunalbestyrelsen idag, her fylder den grønne dagsorden meget:
Med et konkret projekt om vindmøller i Kastrup Tiset enge, her sættes arbejdet på pause indtil , projektmagerne har været i borgerdialog.
I forhold til solceller så er det beslutning om det forsatte planlægningsarbejde. Her anbefalet udvalget at vi planlægger de enkelte projekter målrettet, det giver en langsommere proces, men tid til en stærkere lokal inddragelse.
Vi er optaget af at projektmagerne på såvel vind- og solenergiprojekter har en god lokal dialog og forankring. Det er svært, men vigtigt hvis vi skal lykkes på dette område.
Vi modtager en orientering omkring tids- og procesplan for Klimaplan 2022-2050 – DK 2020 – her er vi godt på vej.