Vi skal styrke det sønderjyske samarbejde

Tirsdag aften havde vi det sidste Byrådsmøde inden kommunalvalget.
Samarbejde er vigtigt, såvel i byrådet som i de fællesskaber vi indgår i. Derfor er det også vigtigt at du stemmer den 16. november, og stemmer på en kandidat der kan og vil samarbejde.
På Byrådsmødet tog vi blandt andet stilling til et styrket Sønderjysk samarbejde, da vi denne gang kun forlængede vores Sønderjyske Koordineringsudvalg – samarbejdsaftale med et år. Det er ikke pga at vi er uvenner i det Sønderjyske, men netop fordi vi vil styrke samarbejdet.
Der tales ofte om det sønderjyske fællesskab. Det forholder sig sådan, at det er mange forskellige samarbejder, netværk, fælles og modstridende interesser. Der over tid er knobskudt uden egentligt at tænke det mere strategisk – “hvordan kan vi styrke Sønderjylland og dermed løfte de 4 Sønderjyske kommuner”
Som der blandt andet stod i dagsordenen:
”Den nye aftale er ét-årig, da der arbejdes med et forslag til en mere proaktiv tilgang til det sønderjyske samarbejde. Koordinationsudvalget vil analysere og vurdere, om der er områder, hvor det fremadrettet vil være hensigtsmæssigt med et øget samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner.”
Jeg mener, at det er afgørende at vi knytter samarbejdet mellem de sønderjyske kommuner bedre sammen!