Campus – Ja, Nej – måske!

Det er spændende at se Haderslev Erhvervsråds tanker om at skabe et Campus miljø for vores ungdomsuddannelser, tanker der er interessante og visionære.

Vi har helt klart behov for at se på hvordan vi sikrer et stærkt ungemiljø, hvor de unge kan udfordres og skabe fællesskaber. Da vi i de kommende år fortsat vil se et gradvist faldende elevgrundlag på ungdomsårgangene.

Haderslev Kommune har et stærkt kultur- og fritidsliv der møder mange af de unges interesser om det er inden for musik, teater, kunst, eliteidræt, breddeidræt, fritidsliv, events mm.

Socialdemokraternes lille krølle med at Louiseskolen og Handelsskolen blot kan foretage et mageskifte, lyder enkelt. Det er ikke så enkelt, men vil kræve betydelige investeringer. Der er inden for de seneste år investeret mange penge i at møde de særlige og specielle behov for eleverne på Louiseskolen, disse investeringer vil man skulle foretage igen, nu blot på Handelsskolen.

Når de luftige tanker skal lande på jorden, er det vigtigt at sikre ro på de mere sårbare børn og unge, f.eks. børnene på Louiseskolen, der har brug for ro og trygge rammer. Men også de unge mennesker der går på FGU eller STU, der måske ikke umiddelbart vil falde ind i et stort Campus miljø. – De kræver en særlig omsorg.

Vi mener at grundforudsætningen for at et Campus bliver en succes er, at man tager skridtet fuldt ud og skaber én organisation med flere indgange. De flere indgange skal sikre at eleverne oplever forskellige uddannelser med hver deres identitet. For netop at sikre at f.eks. de erhvervsfaglige uddannelser ikke bliver gemt og glemt, men netop bliver prioriteret et stærkt fagligt miljø.

Med andre ord, vi er nysgerrige på hvordan skaber vi et stærkt ungeuddannelsesmiljø. Det kræver dog et noget mere velfunderet beslutningsgrundlag end det der er fremlagt på nuværende tidspunkt.