Samarbejde – er det noget vi gider?

Det er vel det store spørgsmål, også når nan taler om samarbejde over grænsen.

Jeg er inviteret i panelet til Regionaldag i Padborg, hvor jeg har fået emnet:

ud fra det grænseoverskridende kulturudvalg, mikroprojekter, har vi mistet tilliden? I en periode har fysiske møder været umulige, er der brug for en nystart for initiativer, der opbygger tillid?

Det er helt sikkert at Corona har givet udfordringer, men vi har også fået løsninger, som vi kan tage med os i det fremtidige arbejde. Det store problem er ofte relationer, her har vi måske været for fokuseret på det fysiske møde – vi har nu brugt de tekniske hjælpemidler til at bryde isen og skabe de første relationer.

Det mener jeg vi skal blive bedre til, vi skal sikre netværk og styrke vores sprogkompetencer over grænsen. Så vores unge mennesker bliver bedre til tysk. Det er såvel for deres egen skyld med et udsyn til vores nabolands kultur, men også for vores virksomheder, der mangler tysktalende medarbejdere.

Sønderjylland/Slesvig har været omdrejningspunktet for de Intereg samarbejder der har forvaltet midlerne fra EU.

Vi er på vej ind i det næste Interreg program. Projektet omfatter en bevilling på ca. 700 mio kroner over 7 år. Pengene er blandt andet øremærket til samarbejde mellem offentlige institutioner på begge sider af grænsen, fælles grøn udvikling, uddannelse og turisme samt kulturelle projekter med fælles aktiviteter i for eksempel idrætsforeninger.