Budget 2022

På dagens byrådsmøde behandler vi budgettet for 2022.

Vi har fået rigtig mange gode ting med i budgettet.

Først af alt er det vigtigt at have strategisk retning om at styre udviklingen.

Derudover er det vigtigt at vi sætter midler af til udvikling af erhvervsjord. Der kan være med til at sikre udvikling og vækst.

Jeg har naturlig fokus på kultur- og fritidsområdet.

Her har vi afsat midler til sikring af nyt magasin til Historie Haderslev, der kan udvikles fremadrettet. Samt nye driftmidler til de små museer og Vognsamlingen.

Vi har igangsat arbejde for en helhedsplan af boldbanerne ved Haderslev Idrætscenter. Samt tribune til Vojens Speedway Center.

Det glæder mig at vi går ryddet op i P-Pladser ved mange fritidsfaciliteter i Starup, ved Gram Fritidscenter, ved Vojens Speedway, KFUMs baner og ved Haderslev Idrætscenter.

Vi løfter Renoverings- og facilitetspuljen med 500.000 kr. ud i overslagsårene.

Vi investerer 1.2 mio. kr. i Vojenshallerne med meget tiltrængte tekniske anlæg: affugter, kloranlæg, cirkulationspumpe og ny infokube.

Vi sikrer at der i Øsby kan ske et løft af deres faciliteter med midler til nyt depotrum og motionsrum i forbindelse med hallen.

Vi har lavet en aftaletekst om at vi prioriterer midler til svømmefaciliteter i såvel Vojens som Haderslev.

Vigtigst af alt er det vigtigt at vi vedtager et bredt budget, hvor vi sender et stærkt signal til medarbejdere, borgere, virksomheder.

Det er vigtigt for vores troværdighed som kommune.