Velkommen til Bispen!

Kjeld Thrane Konservative tyske mindretals bibliotek Bispen Haderslev

Kjeld Thrane taler ved åbningen af det tyske mindretals bibliotek på Bispen

Velkommen til det Tyske mindretals bibliotek på Bispen

Det sydede af snak på såvel dansk , tysk og ikke mindst sønderjysk. Da det tyske mindretals bibliotek fejrede deres åbning og indflytning på Kulturhuset Bispen.

Jeg havde på vegne af Haderslev Kommune fornøjelsen at byde Deutsche Bücherei Hadersleben velkommen i de nye lokaler og velkommen i vores kulturhus.

Det har været en lang proces, der er landet et godt sted. Hvor de to biblioteker netop nu skal sammenflette deres 2 kulturer såvel for personale som det danske og tyske baggrund.

Jeg glæder mig til at se de ideer og nye initiativer, der opstår af dette bofællesskab.

Kultur- og Fritidsudvalget var flot repræsenteret med Preben Holmberg , Alex Bødiker og jeg. Herudover deltog Carsten Leth Schmidt også.