Store sager fra Kultur- & Fritid på dagsorden

Haderslev Idrætscenter

Haderslev Idrætscenter – nye boldbaner

Vi havde store emner fra Kultur- og Fritidsområdet på tirsdagens møde i kommunalbestyrelsen.

Der er mange der bliver glade for nu kan vi komme videre med de nye baner ved Haderslev Idrætscenter, hvor de store brugere bliver Haderslev Fodboldklub og Sønderjyske Fodbold. Det er en god historie af flere årsager:

* et stærkt foreningsarbejde
* et stærkt samarbejde mellem bredde, elite og Haderslev Kommune
* der frigives kapacitet
* en mere miljømæssig løsning

Nu skal projektet i udbud, så vi kan komme helt i mål.

 

Teatret Møllen

Et andet godt emne som vi behandlede var oplæg til Egnsteaterkontrakt for Teatret Møllen, her sætter vi 4 delmål:

* ambition om at teatret er et nationalt fyrtårn indenfor scenekunst.
* fokus på mødet med kommunens borgere lokalt, samt i teatrets unikke lokalitet i den gamle vandmølle.
* administrator af vores skoleteaterordning
* arbejde ind i Kultur- og Fritidspolitikken

Oplægget sendes til Slots- & Kulturstyrelsen og skal endelig godkendes i efteråret.