Store udfordringer på Social- og Handicapområdet

👉Mandag aften var en aften, som jeg sent vil glemme. Her var der mødt 300 borgere op til mødet som Social- og Handicapudvalget havde indkaldt til, da udvalget ville spille med åbne kort i forhold til budgetlægningen for 2023.

🔴Udvalget har i vores budgetproces kunnet se ind i at dette område vil mangle 33 mio. kr. i det kommende år. Derfor havde udvalget bedt forvaltningen se på hvilke handlemuligheder har de indenfor deres område. Her er der en række ting vi skal jf. lovgivning, her er der begrænset handlemulighed, derudover er der en række ting vi har valgt at gøre ekstra i Haderslev Kommune, de såkaldte ”kan” opgaver. – ”kan” opgaverne er ofte båret af frivillige og frivillige organisationer, der løser opgaverne på en anden måde end en kommune kan. Det er desværre ofte ”kan” opgaverne der altid rammes i et såkaldt handlekatalog.
🟢Jeg ved at vi alle brænder for ”kan” opgaverne, der er ingen der har peget på enkelte af dem og sagt – ”det skal lukkes!”. Sådan har jeg det også. – og der er tilbud, jeg kender bedre end andre og som jeg derfor helt naturligt er mere opmærksom på.
👆Udvalget besluttede i enighed noget utraditionelt at indkalde til et informationsmøde, for at præsentere konsekvenserne hvis de selv skal bære en tilpasning af budgettet. Det er helt klart med til at skabe uro og bekymring ved de mange berørte borgere, pårørende, familier og medarbejdere.
🧮Vi går nu ind i budgetforhandlingerne her er jeg overbevist om, at vi i fællesskab vil hjælpe dette område. Da der ikke er nogen af os uanset politisk ståsted, der kan bære at vælte dette område og denne gruppe borgere.